Lukkerkamera med trådløs sender – Montering og bruk

TIPS som kan spare deg for et par timer: Koble til strøm på skjerm og kamera og se at du får bilde før du gjør endelig monterer på kjøretøy / redskap.

Slik ser at alt fungerer på måten du tenker å montere det. Se instruks nedenfor hvordan strøm kobles til.

Kamera med lukkeklaff halvveis lukket
4 pin skjøtekabel for kamera

Montering kamera

  1. For å sikre best mulig bildesignal, plasser senderboksen nærmest mulig førerhuset og slik at det er minst mulig stål mellom antennen på boks og skjerm.
  2. Skru antennen på senderboksen.
  3. Om kamera skal sitte et annet sted enn senderboksen, brukes skjøtekabelen i mellom.
  4. Trekk gummimuffer som er på kablene over kabelskjøter for å beskytte disse.
  5. Senderboksens røde (+) og sorte (-) ledning tilkobles konstant strøm (MÅ også ha strøm når man ikke rygger/bruker kamera for å kunne lukke lokket). Kobles til en strømkilde som kan skrus av, for eksempel kjørelys, slik at batteriet på bilen ikke tømmes. Senderboksen gir strøm til kameraet via kabelen. Boksen støtter både 12V og 24V.
  6. Kameraets grønne ledning styrer åpning og lukking av kameraet. Denne må ha strøm for at kamera skal gi bilde. Kameraet åpnes når denne får strøm, og lukkes når strømmen kuttes. Kobles gjerne til ryggelys, arbeidslys eller annet du ønsker skal styre lukkeren.

    Tips: Noen ønsker å kunne åpne kameraet også under kjøring eller når man står parkert. Velg strømkilde ut fra ditt behov.

  7. Stram skruene på siden av kamera så ikke dekselet faller av.
  8. Sikre kamera med et bånd eller lignende om du har festet det med magnet.

Montering skjerm

Montér skjermen med medfølgende brakett og tilkoble strøm i sigarettenneruttak. Ønsker du ikke å bruke sigarettennerkontakten kan du ta av denne og koble lederne til faststrøm. Rød leder til +. Skjermen støtter 12-24VDC strøm. Skru på skjermen med “POWER”-knappen.

Merk at om du bruker foten med lim, vurder nøye på forhånd hvor den skal plasseres før du river av plasten og limer den fast på rent og tørt underlag. Limfestet kan kun brukes en gang.

For å koble bilde fra senderboksen til skjermen:

a) Kontroller at kameraet og senderboksen har strøm ved å se at lukkeren åpner seg når den grønne lederen får strøm. Lukk det eventuelt for hånd først.

b) På 9” skjermen, trykk “V1/V2”-knappen. På 7” skjerm, trykk “cam”-knappen til du kommer til kanalen du vil vise kamera på. Pass på at kun denne kanalen vises over hele skjermen.

c) Trykk “M” (9”) / “Menu” (7”) -knappen for å komme til menyen.

d) Trykk igjen på “M” / ”Menu”-knappen for å velge “Pairing”. Skjermen teller nå ned i 50 sekunder. Prøv på nytt om dette ikke skjer.

e) På senderboksen, hold den lille sorte “PAIR”-knappen inne i 3 sekunder før skjermen har telt ned. Bildet kommer nå opp på skjermen.

Speilvending av bildet

For å speilvende bildet, bytt plass på de to skruene bak på kameraet. Den ene er magnetisk og aktiverer speilvending.

Kamera for Fendt-skjerm med speilvendingsfunksjon (bakside)

Hakkete bilde

Opplever du at bildet fra et eller flere kamera ikke flyter jevnt, tyder dette på at signalet ikke er sterkt nok fra senderboksen. Dette kan du utbedre ved å flytte boksen nærmere skjermen.

Mest mulig fri sikt, og minst stål, mellom antennen og skjermen gir det beste signalet. Sett eventuelt på antenne med kabel på skjermen for å få antennen på taket eller lignende.

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du kontakte oss på telefon 908 85 684, [email protected] eller på messenger på facebook.com/kamerasenteret.